جستجو

تکنیکهای مهندسی مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGER ENGINEERING TECHNIQUES (ASME 2003) ebook

کتابی جامع از انتشارات ASME در مورد تکنیکهای طراحی و بهینه سازی مبدلهای حرارتی  HEAT EXCHANGER ENGINEERING TECHNIQUES (ASME  2003) ebook PROCESS, AIR CONDITIONING AND ELECTRONIC SYSTEMS A Treatise on Heat Exchanger Installations That Did Not Meet Performance Michael J. Nee ASME Press …

دیدگاه ها غیر فعال شده اند

تصوير من

اینجا مکانی است که شما کوتاه درباره خودتان شرح میدهید میتوانید این متن را از تنظیمات پوسته در پیشخوان وردپرس تغییر دهید.

اگر بدون ذکر منبع مطالب را کپي کنيد اتفاقي نميوفتد. ولي نکنيد!

بهینه سازی توسط : بیگ تم