جستجو

دانلود مقاله هيدروژن چيست؟

هيدروژن ساده ترين عنصر شناخته شده براي انسان است. هر اتم هيدروژن تنها يك پروتن و   يك نوترون دارد . هيدروژن فراوانترين گاز هستي است . ستاره ها در ابتدا از هيدروژن ساخته شده بودند. انرژي خورشيد , از هيدروژن بدست مي آيد. هيدروژن توپ عظيمي از گازهاي هيدروژن و هليم است . درون خورشيد اتمهاي هيدروژن تركيب شده و اتمهاي هليم را پديد مي آورد . اين پديده گدازه Pusiun انرژي پرتوي خورشيد را توليد مي كند. انرژي پرتوي خورشيد باعث برقراري حيات بر روي زمين است. اين انرژي به ما نور مي دهد, باعث رشد گياهان مي شود , بادها را به جريان مي اندازد و باعث بارش باران مي شود. اين انرژي در سوختهاي فسيلي ذخيره شده است . بيشتر انرژي مصرفي ما در حال حاضر از خورشيد منشاء مي گيرد. هيدروزن گازي ( H2 ) در روي زمين وجود ندارد . اين عنصر هميشه بصورت تركيبي است. بطور مثال تركيب با اكسيژن ( H2O  – آب ) تركيب هيدروژن با كربن تركيبات شيميايي متفاوتي  مانند متان ( CH4 ) , زغال و نفت را بدست مي دهد . همچنين هيدروژن در تراكم زيست و مواد عالي يافت مي شود . هيدروژن از نظر امروزي بيشترين محتواي انرژي هر سو …

دیدگاه ها غیر فعال شده اند

تصوير من

اینجا مکانی است که شما کوتاه درباره خودتان شرح میدهید میتوانید این متن را از تنظیمات پوسته در پیشخوان وردپرس تغییر دهید.

اگر بدون ذکر منبع مطالب را کپي کنيد اتفاقي نميوفتد. ولي نکنيد!

بهینه سازی توسط : بیگ تم