جستجو

پایان نامه آماده: بررسی علل، تشخيص و ارزيابي و ويژگيهاي افراد داراي ناتواني‌هاي يادگيري و درمان آن – 98 صفحه فایل ورد

                  علل ناتوانيهاي يادگيري علل ناتوانيهاي يادگيري: يادگيري يك فرايند پيچيده است ومشكلات يادگيري متنوع وگوناگون هستند. عوامل متعددي بر يادگيري دانش آموزان تأثير مي‌گذارند. از اين رو بسيار دشوار است به والديني كه سؤال مي‌كنند: مشكل بچه من چيست؟ يا علت مشكل يادگيري فرزندمن كدام است؟ يك پاسخ ساده داد. عوامل متعددي در پديدآيي ناتواني‌هاي يادگيري دخالت دارند، مانند عوامل زيستي و عصب شناختي،آسيب‌هاي مغزي پيش‌ از تولد، هنگام تولد و پس از تولد، عوامل ارثي، بيماريهاي جسماني،‌عوامل شخصيتي و انگيزشي ، عوامل آموزشي وفرهنگي، محروميت‌هاي محيطي و خانوادگي ،‌عدم بهداشت و سوء تغذيه، روشهاي تدريس و الگوهاي يادگيري نامناسب و نظاير آن. بديهي است تشخيص دقيق علل ناتواني‌هاي يادگيري امر دشواري است، بنابرا …

دیدگاه ها غیر فعال شده اند

تصوير من

اینجا مکانی است که شما کوتاه درباره خودتان شرح میدهید میتوانید این متن را از تنظیمات پوسته در پیشخوان وردپرس تغییر دهید.

اگر بدون ذکر منبع مطالب را کپي کنيد اتفاقي نميوفتد. ولي نکنيد!

بهینه سازی توسط : بیگ تم